Milk Shakes

A
Adeela Shamnas
Mango Papaya Milkshake
May 20, 2022
Save
Mango Papaya Milkshake
V
VaheedaVahi
Khajoor Mix Shake
June 14, 2009
Save
Khajoor Mix Shake
R
RahulRajan
Soya Milk
February 24, 2010
Save
Soya Milk
M
MiaVarghese
Orange Milkshake
May 13, 2011
Save
Orange Milkshake
K
KarthikaRajendran
Carrot Milk
May 29, 2016
Save
Carrot Milk
A
Adeela Shamnas
Robusta Beetroot Milkshake | Banana Beetroot Smoothie
September 22, 2021
Save
Robusta Beetroot Milkshake | Banana Beetroot Smoothie
s
sarithaprasad
Pappaya Milk Shake
October 5, 2011
Save
Pappaya Milk Shake
A
Adeela Shamnas
Plantain Milkshake
October 27, 2017
Save
Plantain Milkshake
M
MiaVarghese
Rich Apple Drink
August 4, 2010
Save
Rich Apple Drink
m
manjusanjay
Banana Milk Shake
March 5, 2015
Save
Banana Milk Shake
A
Adeela Shamnas
Green Apple Shake
September 11, 2018
Save
Green Apple Shake
M
MiaVarghese
Chocolate - Banana Shake
June 30, 2011
Save
Chocolate - Banana Shake