Milk Shakes

R
RahulRajan
Soya Milk
February 24, 2010
Save
Soya Milk
A
Adeela Shamnas
Horlicks Banana Smoothie | Horlicks Milkshake
March 6, 2022
Save
Horlicks Banana Smoothie | Horlicks Milkshake
A
Adeela Shamnas
Papaya Milkshake-With Vanilla Ice Cream
November 2, 2017
Save
Papaya Milkshake-With Vanilla Ice Cream
A
ANILKUMARANILKUMAR
Dates Ice Cream Shake
January 28, 2009
Save
Dates Ice Cream Shake
J
JulieJoseph
Banana Choco Milk
May 27, 2012
Save
Banana Choco Milk
A
Adeela Shamnas
Healthy Protein Shake
December 10, 2017
Save
Healthy Protein Shake
M
MiaVarghese
Choco Chikku Shake Easy
March 19, 2011
Save
Choco Chikku Shake Easy
n
nizanashammas
Kiwi Cream Smoothie Easy
January 26, 2016
Save
Kiwi Cream Smoothie Easy
A
Adeela Shamnas
Musk Melon Milkshake | Cantaloupe Milkshake | Shamam Milkshake
May 25, 2020
Save
Musk Melon Milkshake | Cantaloupe Milkshake | Shamam Milkshake
M
MiaVarghese
Coffee Milkshake With A Difference
August 23, 2011
Save
Coffee Milkshake With A Difference
A
AnithaSubramanian
Masala Doodh
June 2, 2017
Save
Masala Doodh
s
susmithathomas
Strawberry Shake
July 10, 2013
Save
Strawberry Shake