V
VaheedaVahi
Vegetarian V
Vegetarian
Nellikka Chammanthy
August 22, 2013
Save
Nellikka Chammanthy
Non-Vegetarian N
Non-Vegetarian
Crispy Shrimp Fry
June 17, 2009
Save
Crispy Shrimp Fry
Non-Vegetarian N
Non-Vegetarian
Crab Spicy Roast
June 14, 2009
Save
Crab Spicy Roast
Vegetarian V
Vegetarian
Aaloo Paratha
June 14, 2009
Save
Aaloo Paratha
Beverages B
Beverages
Khajoor Mix Shake
June 14, 2009
Save
Khajoor Mix Shake