Milk Shakes

rekhashanmugam r
rekhashanmugam
Poha Milk
September 9, 2016
Save
Poha Milk
rekhashanmugam r
rekhashanmugam
Cocoa Syrup
August 5, 2016
Save
Cocoa Syrup
KarthikaRajendran K
KarthikaRajendran
Carrot Milk
May 29, 2016
Save
Carrot Milk
KarthikaRajendran K
KarthikaRajendran
Beetroot Milk
May 29, 2016
Save
Beetroot Milk
A
Adeela Shamnas
Avil Milk
May 24, 2016
Save
Avil Milk
SobhaKesavan S
SobhaKesavan
Chilled Mango Milk Shake
May 12, 2016
Save
Chilled Mango Milk Shake
KarthikaRajendran K
KarthikaRajendran
Nungu Badam Milk
April 24, 2016
Save
Nungu Badam Milk
KarthikaRajendran K
KarthikaRajendran
Mango Lassi
April 20, 2016
Save
Mango Lassi
A
Adeela Shamnas
Guava Milk Shake
March 20, 2016
Save
Guava Milk Shake
n
nizanashammas
Kiwi Cream Smoothie Easy
January 26, 2016
Save
Kiwi Cream Smoothie Easy
rekhashanmugam r
rekhashanmugam
Grape Lassi
January 21, 2016
Save
Grape Lassi
n
nizanashammas
Musambi Milk Shake
July 29, 2015
Save
Musambi Milk Shake