Milk Shakes

n
nizanashammas
Musambi Milk Shake
July 29, 2015
Save
Musambi Milk Shake
m
manjusanjay
Chocolate Milk Shake
May 13, 2015
Save
Chocolate Milk Shake
m
manjusanjay
Banana Milk Shake
March 5, 2015
Save
Banana Milk Shake
S
ShabnamHidayath
Rice Flakes (AVAL) Shake
January 10, 2015
Save
Rice Flakes (AVAL) Shake
m
manjusanjay
Strawberry Milk Shake
December 2, 2014
Save
Strawberry Milk Shake
R
RamzeenAbduRahman
Oreo Shake - Choco Biscuit Shake
May 22, 2014
Save
Oreo Shake - Choco Biscuit Shake
R
RamzeenAbduRahman
Dry Nuts Shake
May 12, 2014
Save
Dry Nuts Shake
V
Vineetha Biju
Greenish Butter Milk
January 21, 2014
Save
Greenish Butter Milk
A
AnushaS
Kerala Falooda
August 22, 2013
Save
Kerala Falooda
s
susmithathomas
Strawberry Shake
July 10, 2013
Save
Strawberry Shake
J
JulieJoseph
Banana Choco Milk
May 27, 2012
Save
Banana Choco Milk
S
SteffiJ
Musk Melon(Mullen Pazham) Milk Shake
May 5, 2012
Save
Musk Melon(Mullen Pazham) Milk Shake