Milk Shakes

A
Adeela Shamnas
Kit Kat Milkshake
December 9, 2021
Save
Kit Kat Milkshake
V
VaheedaVahi
Khajoor Mix Shake
June 14, 2009
Save
Khajoor Mix Shake
a
aley kurian
Kerala Recipes
April 28, 2022
Save
Kerala Recipes
A
AnushaS
Kerala Falooda
August 22, 2013
Save
Kerala Falooda
A
Adeela Shamnas
Karikku Milkshake | Elaneer Milkshake
February 14, 2023
Save
Karikku Milkshake | Elaneer Milkshake
S
SMatt
Italian Banana
February 17, 2004
Save
Italian Banana
A
Adeela Shamnas
Instant Custard Drink | Custard Milkshake
January 7, 2023
Save
Instant Custard Drink | Custard Milkshake
A
Adeela Shamnas
Horlicks Banana Smoothie | Horlicks Milkshake
March 6, 2022
Save
Horlicks Banana Smoothie | Horlicks Milkshake
A
Adeela Shamnas
Homemade Sharjah Shake | Sharjah Banana Milk Shake
May 1, 2021
Save
Homemade Sharjah Shake | Sharjah Banana Milk Shake
A
Adeela Shamnas
Healthy Protein Shake
December 10, 2017
Save
Healthy Protein Shake
A
Adeela Shamnas
Guava Milk Shake
March 20, 2016
Save
Guava Milk Shake
V
Vineetha Biju
Greenish Butter Milk
January 21, 2014
Save
Greenish Butter Milk