Fresh Juices

A
Adeela Shamnas
Cardamom Juice
April 19, 2018
Save
Cardamom Juice
A
Adeela Shamnas
Rose Apple Juice-Chambakka Juice
March 27, 2018
Save
Rose Apple Juice-Chambakka Juice
A
Adeela Shamnas
Coconut Milk Juice
December 28, 2017
Save
Coconut Milk Juice
A
Adeela Shamnas
Pomegranate Juice
November 18, 2017
Save
Pomegranate Juice
A
Adeela Shamnas
Fruit And Nut Thari Kanji
July 2, 2017
Save
Fruit And Nut Thari Kanji
KarthikaRajendran K
KarthikaRajendran
Vazhaithandu Juice |Banana Stem Juice
May 1, 2017
Save
Vazhaithandu Juice |Banana Stem Juice
A
Adeela Shamnas
Raw Mango Juice
April 28, 2017
Save
Raw Mango Juice
rekhashanmugam r
rekhashanmugam
Ash Gourd Lassi
March 7, 2017
Save
Ash Gourd Lassi
S
ShabnamHidayath
Pottu Vellari (Blonde Cucumber)Juice
December 30, 2016
Save
Pottu Vellari (Blonde Cucumber)Juice
A
Adeela Shamnas
Mint Lime/Mint Lemon Juice/pudina Juice
November 14, 2016
Save
Mint Lime/Mint Lemon Juice/pudina Juice
A
Adeela Shamnas
Passion Fruit Juice
November 2, 2016
Save
Passion Fruit Juice
rekhashanmugam r
rekhashanmugam
Papaya Chia Seed Punch
October 16, 2016
Save
Papaya Chia Seed Punch