Milk Shakes

r
rekhashanmugam
Poha Milk
September 9, 2016
Save
Poha Milk
A
Adeela Shamnas
Plantain Milkshake
October 27, 2017
Save
Plantain Milkshake
A
Adeela Shamnas
Watermelon Milkshake
March 13, 2018
Save
Watermelon Milkshake
A
Adeela Shamnas
Peanut Chikki Milk Shake
September 21, 2020
Save
Peanut Chikki Milk Shake
A
Adeela Shamnas
Dates Milkshake
March 10, 2022
Save
Dates Milkshake
A
Adeela Shamnas
Instant Custard Drink | Custard Milkshake
January 7, 2023
Save
Instant Custard Drink | Custard Milkshake
A
AnushaS
Kerala Falooda
August 22, 2013
Save
Kerala Falooda
l
lakshmisuresh
Carrot Tender Coconut Shake
February 20, 2010
Save
Carrot Tender Coconut Shake
M
MiaVarghese
Choco Chikku Shake
March 19, 2011
Save
Choco Chikku Shake
s
sarithaprasad
Sweet Chocolate Smoothie
August 18, 2011
Save
Sweet Chocolate Smoothie
s
sarithaprasad
Sharjah Shake
October 19, 2011
Save
Sharjah Shake
m
manjusanjay
Strawberry Milk Shake
December 2, 2014
Save
Strawberry Milk Shake