Milk Shakes

A
Adeela Shamnas
Healthy Protein Shake
December 10, 2017
Save
Healthy Protein Shake
A
Adeela Shamnas
Chikkoo Milkshake Recipe
October 1, 2018
Save
Chikkoo Milkshake Recipe
A
Adeela Shamnas
Homemade Sharjah Shake | Sharjah Banana Milk Shake
May 1, 2021
Save
Homemade Sharjah Shake | Sharjah Banana Milk Shake
A
Adeela Shamnas
Korean Mango Milk
July 9, 2022
Save
Korean Mango Milk
F
FrancisVarghese
Vanilla Shake Easy
January 9, 2005
Save
Vanilla Shake Easy
A
ANILKUMARANILKUMAR
Dates Ice Cream Shake
January 28, 2009
Save
Dates Ice Cream Shake
T
ThusharaGino
Avocado Milk Shake
September 3, 2010
Save
Avocado Milk Shake
M
MiaVarghese
Orange Milkshake
May 13, 2011
Save
Orange Milkshake
s
sarithaprasad
Vanilla Shake
September 12, 2011
Save
Vanilla Shake
s
susmithathomas
Strawberry Shake
July 10, 2013
Save
Strawberry Shake
n
nizanashammas
Musambi Milk Shake
July 29, 2015
Save
Musambi Milk Shake
K
KarthikaRajendran
Carrot Milk
May 29, 2016
Save
Carrot Milk