Milk Shakes

S
SaradaVenugopal
Mash Melon Shake
March 13, 2006
Save
Mash Melon Shake
R
RajniVinod
Carrot Banana Delight
August 14, 2005
Save
Carrot Banana Delight
D
DhanushaM
Mango Shake
June 14, 2005
Save
Mango Shake
D
DonaMayoora
Cookies And Cream Shake
March 8, 2005
Save
Cookies And Cream Shake
D
DonaMayoora
Strawberry-Banana Milkshake
March 8, 2005
Save
Strawberry-Banana Milkshake
F
FrancisVarghese
Vanilla Shake Easy
January 9, 2005
Save
Vanilla Shake Easy
S
SMatt
Italian Banana
February 17, 2004
Save
Italian Banana
C
CassandraFranklin
Sharjah Milk Shake
June 29, 2003
Save
Sharjah Milk Shake
A
AishaBheevi
Badam Milk
November 17, 2002
Save
Badam Milk