Milk Shakes

T
ThusharaGino
Avocado Milk Shake
September 3, 2010
Save
Avocado Milk Shake
M
MiaVarghese
Milk Caramel Shake
August 15, 2010
Save
Milk Caramel Shake
M
MiaVarghese
Rich Apple Drink
August 4, 2010
Save
Rich Apple Drink
R
RahulRajan
Soya Milk
February 24, 2010
Save
Soya Milk
l
lakshmisuresh
Carrot Tender Coconut Shake
February 20, 2010
Save
Carrot Tender Coconut Shake
V
VaheedaVahi
Khajoor Mix Shake
June 14, 2009
Save
Khajoor Mix Shake
N
Nisha Alphonse*My master is a jewish carpent
Plain Sharjah
February 14, 2009
Save
Plain Sharjah
N
Nisha Alphonse*My master is a jewish carpent
Pure Mango Milk Shake
February 14, 2009
Save
Pure Mango Milk Shake
A
ANILKUMARANILKUMAR
Dates Ice Cream Shake
January 28, 2009
Save
Dates Ice Cream Shake
N
NP
Tropical Milk Shake
April 15, 2006
Save
Tropical Milk Shake
S
SaradaVenugopal
Mash Melon Shake
March 13, 2006
Save
Mash Melon Shake
R
RajniVinod
Carrot Banana Delight
August 14, 2005
Save
Carrot Banana Delight