Travel-Recipes

n
nizanashammas
Musambi Milk Shake
July 29, 2015
Save
Musambi Milk Shake
n
nizanashammas
Spicy Potato Chips
July 29, 2015
Save
Spicy Potato Chips
K
KarthikaRajendran
Paneer Manchurian
July 29, 2015
Save
Paneer Manchurian
m
manjusanjay
Paneer Pakodas
July 25, 2015
Save
Paneer Pakodas
m
manjusanjay
Home Made Mango Squash
July 25, 2015
Save
Home Made Mango Squash
m
manjusanjay
Paneer Pulav
July 24, 2015
Save
Paneer Pulav
m
manjusanjay
Raw Mango Rice
July 23, 2015
Save
Raw Mango Rice
n
nizanashammas
Mixed Spring Roll
July 22, 2015
Save
Mixed Spring Roll
m
manjusanjay
Cheese Bonda
July 21, 2015
Save
Cheese Bonda
R
RenukadeviKumanan
Aval Bonda
July 19, 2015
Save
Aval Bonda
R
RenukadeviKumanan
Aval Vada (poha Vada)
July 19, 2015
Save
Aval Vada (poha Vada)
n
nizanashammas
How To Make Samosa Leaf
July 19, 2015
Save
How To Make Samosa Leaf