Vegetarian Breakfast

A
Adeela Shamnas
Oats Ulli Dosa | Oats Jeera Dosa
February 27, 2023
Save
Oats Ulli Dosa | Oats Jeera Dosa
A
Adeela Shamnas
Instant Oats Dosa | Diet Dosa
February 23, 2023
Save
Instant Oats Dosa | Diet Dosa
A
Adeela Shamnas
Sweet Bread Sandwich | 5-Minute Sweet Breakfast Sandwich
February 17, 2023
Save
Sweet Bread Sandwich | 5-Minute Sweet Breakfast Sandwich
A
Adeela Shamnas
Bun Dosa
December 29, 2022
Save
Bun Dosa
A
Adeela Shamnas
Instant Oats Wheat Dosa
December 7, 2022
Save
Instant Oats Wheat Dosa
A
Adeela Shamnas
Medu Vada | Uzhunnu Vada | Sambar Vada
December 6, 2022
Save
Medu Vada | Uzhunnu Vada | Sambar Vada
A
Adeela Shamnas
Oats Puttu | Healthy Breakfast
December 5, 2022
Save
Oats Puttu | Healthy Breakfast
A
Adeela Shamnas
Idli Fry | Masala Idli Fry | Leftover Idli Recipes
October 6, 2022
Save
Idli Fry | Masala Idli Fry | Leftover Idli Recipes
A
Adeela Shamnas
Coin Porotta | Small Porotta
October 4, 2022
Save
Coin Porotta | Small Porotta
A
Adeela Shamnas
Malabar Kannu Pathiri | Kannu Vacha Pathiri
March 9, 2022
Save
Malabar Kannu Pathiri | Kannu Vacha Pathiri
A
Adeela Shamnas
Rava Poori | Semolina Poori
December 17, 2021
Save
Rava Poori | Semolina Poori
A
Adeela Shamnas
Carrot Neer Dosa
October 5, 2021
Save
Carrot Neer Dosa