Wheat-Recipes

S
SobhaKesavan
Dhalia Uppumavu
June 30, 2015
Save
Dhalia Uppumavu
R
RenukadeviKumanan
Mushroom Shawarma
October 20, 2015
Save
Mushroom Shawarma
R
RenukadeviKumanan
Broccoli Paratha
April 25, 2016
Save
Broccoli Paratha
n
nizanashammas
Red And Healthy Chappathy
July 12, 2015
Save
Red And Healthy Chappathy
R
RenukadeviKumanan
Beetroot Roti
October 20, 2015
Save
Beetroot Roti
R
RenukadeviKumanan
Masala Bhatura
April 25, 2016
Save
Masala Bhatura
R
RenukadeviKumanan
Healthy Veg Wheat Paniyaram
July 16, 2015
Save
Healthy Veg Wheat Paniyaram
n
nizanashammas
Wheat Dosa
November 1, 2015
Save
Wheat Dosa
K
KarthikaRajendran
Ajwaini Roti
May 16, 2016
Save
Ajwaini Roti
n
nizanashammas
Punjabi Style Aalu Paratha
July 28, 2015
Save
Punjabi Style Aalu Paratha
r
rekhashanmugam
Wheat Bread Sandwich
March 2, 2016
Save
Wheat Bread Sandwich
K
KarthikaRajendran
Paneer Mushroom Frankie
May 16, 2016
Save
Paneer Mushroom Frankie