Milk Shakes

C
CassandraFranklin
Sharjah Milk Shake
June 29, 2003
Save
Sharjah Milk Shake
D
DhanushaM
Mango Shake
June 14, 2005
Save
Mango Shake
A
AnushaS
Kerala Falooda
August 22, 2013
Save
Kerala Falooda
D
DonaMayoora
Strawberry-Banana Milkshake
March 8, 2005
Save
Strawberry-Banana Milkshake
F
FrancisVarghese
Vanilla Shake Easy
January 9, 2005
Save
Vanilla Shake Easy
N
Nisha Alphonse*My master is a jewish carpent
Plain Sharjah
February 14, 2009
Save
Plain Sharjah
S
SaradaVenugopal
Mash Melon Shake
March 13, 2006
Save
Mash Melon Shake
N
NP
Tropical Milk Shake
April 15, 2006
Save
Tropical Milk Shake
A
Adeela Shamnas
Chakkakuru Milkshake | jackfruit Seed Milkshake
May 4, 2020
Save
Chakkakuru Milkshake | jackfruit Seed Milkshake
V
VaheedaVahi
Khajoor Mix Shake
June 14, 2009
Save
Khajoor Mix Shake
R
RahulRajan
Soya Milk
February 24, 2010
Save
Soya Milk
A
Adeela Shamnas
Papaya Milkshake-With Vanilla Ice Cream
November 2, 2017
Save
Papaya Milkshake-With Vanilla Ice Cream