Payasam

M
MiaVarghese
Green Peas Payasam
July 28, 2011
Save
Green Peas Payasam
B
BoskyJoe
Pineapple Payasam Restaurant Style
October 19, 2012
Save
Pineapple Payasam Restaurant Style
R
RahmathNisha
Sweet Potato Payasam
November 29, 2013
Save
Sweet Potato Payasam
P
ParvathyRamesh
Carrot Kheer - Healthy
April 4, 2014
Save
Carrot Kheer - Healthy
s
sindhujoji
Sabudhana Payasam
January 24, 2015
Save
Sabudhana Payasam
K
KarthikaRajendran
Instant Paneer Payasam
July 29, 2015
Save
Instant Paneer Payasam
S
ShabnamHidayath
Chakkara Choru - Jaggery Rice
August 3, 2016
Save
Chakkara Choru - Jaggery Rice
A
Adeela Shamnas
Saboon Ari Payasam
February 1, 2017
Save
Saboon Ari Payasam
A
Adeela Shamnas
Sabudana And Semiya Payasam
February 23, 2018
Save
Sabudana And Semiya Payasam
A
Adeela Shamnas
Semolina Vermicelli Kheer |
May 13, 2021
Save
Semolina Vermicelli Kheer |