Vegetarian Breakfast

J
JosephineJijo
Masala Bread Chat
September 28, 2014
Save
Masala Bread Chat
R
RenukadeviKumanan
Peanut Aadai
April 30, 2015
Save
Peanut Aadai
R
RenukadeviKumanan
Paneer Dosa
September 6, 2015
Save
Paneer Dosa
manjusanjay m
manjusanjay
Instant Healthy Ragi Dosa
November 24, 2015
Save
Instant Healthy Ragi Dosa
R
RenukadeviKumanan
Methi Dhebra
February 21, 2016
Save
Methi Dhebra
KarthikaRajendran K
KarthikaRajendran
Green Gram / Pachhai Payuru Paniyaram
May 28, 2016
Save
Green Gram / Pachhai Payuru Paniyaram
KarthikaRajendran K
KarthikaRajendran
Mudakathan Keerai Dosa
December 14, 2016
Save
Mudakathan Keerai Dosa
A
Adeela Shamnas
Perfect Aloo Paratha-No Fail Paratha-Potato Stuffed Paratha
December 17, 2018
Save
Perfect Aloo Paratha-No Fail Paratha-Potato Stuffed Paratha