Payasam

A
Adeela Shamnas
Sabudana And Semiya Payasam
February 23, 2018
Save
Sabudana And Semiya Payasam
A
Adeela Shamnas
Kadala Parippu Pradhaman-Chana Dal And Banana Pradhaman
January 30, 2018
Save
Kadala Parippu Pradhaman-Chana Dal And Banana Pradhaman
A
Adeela Shamnas
Paal Kozhukkatta With Sugar
January 10, 2018
Save
Paal Kozhukkatta With Sugar
A
Adeela Shamnas
Paal Vazhakka
July 2, 2017
Save
Paal Vazhakka
A
Adeela Shamnas
Sweet Kichari
June 24, 2017
Save
Sweet Kichari
A
Adeela Shamnas
Chakka Madhura Curry
June 2, 2017
Save
Chakka Madhura Curry
KarthikaRajendran K
KarthikaRajendran
Mango Phirni
May 8, 2017
Save
Mango Phirni
A
Adeela Shamnas
Broken Wheat Kheer | Wheat Rava Payasam
April 2, 2017
Save
Broken Wheat Kheer | Wheat Rava Payasam
A
Adeela Shamnas
Saboon Ari Payasam
February 1, 2017
Save
Saboon Ari Payasam
A
Adeela Shamnas
Mathanga Payasam-Pumpkin Kheer
January 13, 2017
Save
Mathanga Payasam-Pumpkin Kheer
S
ShabnamHidayath
Pineapple Payasam
November 28, 2016
Save
Pineapple Payasam
A
Adeela Shamnas
Vanpayar Paayasam/Red Cow Peas Payasam
October 15, 2016
Save
Vanpayar Paayasam/Red Cow Peas Payasam